Ucuzlayan Türk vatandaşlığını komik bir anlatımla ele alan sosyal medya kullanıcıları

Son zamanlar da yapılan en büyük değişikliklerden biri de Türkiye vatandaşı olmak isteyen yabancılardan istenen kriterlerden indirime gidilmiş olmasıydı. Neredeyse Yüzde 70 oranında yapılan bu indirime en büyük tepki yine Türkiye vatandaşlarından geldi. Kimi kelepir olarak gördü, kimi büyük kampanya olarak gördü.

2. Türk vatandaşına zam üstüne zam ama yabancıya indirim

Türkiye de yaşayan vatandaşlar zamlarla boğuşurken yabancı uyruklu vatandaşların Türk vatandaşı olmaları daha da kolaylaştırıldı. 

Peki Türk vatandaşlığı neden ucuzlatıldı önemli olan soru da burası. 

Peki ne gibi kolaylıklar sağlandı:

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişikliklerin ardından ilgili yönetmeliği 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının yeni hali şöyle oldu: “(2) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen. 

e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.”Aynı maddede yapılan bir diğer değişiklik de yönetmelikte sıralanan koşullardan herhangi birini karşılayan bir yabancının vatandaşlığa geçiş kararıyla ilgili oldu. Daha önceki yönetmelikte ilgili Bakanlığın teklifinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa geçişin yapılacağı belirtiliyordu. Yeni düzenlemelerde Bakanlığın teklifi ibaresi kaldırılarak, karar alma merci olarak cumhurbaşkanı ifadesi eklendi. Bakanlar Kurulu Aralık 2016’da aldığı bir kararla Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’i değiştirmiş ve yabancıların Türkiye vatandaşlığına geçebileceği istisnai durumlara yenileri eklenmişti. 

3. T.C. vatandaşı ucuzlayınca halk elindekini elden çıkartmanın yollarını arar oldu.

T.C. vatandaşı ucuzlayınca halk elindekini elden çıkartmanın yollarını arar oldu.

4. Bayandan az kullanılmış vatandaşlık var. Hemde tertemiz

Bayandan az kullanılmış vatandaşlık var. Hemde tertemiz

5. Sahibinden kelepir satılan Türk vatandaşlığı hemde takasta kabul edilir.

Sahibinden kelepir satılan Türk vatandaşlığı hemde takasta kabul edilir.

ucuz vatandaşlık türk vatandaşlığı ucuzladı komik türk vatandaşılığı komik vatandaşlık mesajları vatandaşlık tweetter