Annesine sopa ile vuran adamdan intikam alan buzağı

Çiftlik sahipleri inekleri belli bir bölgeye taşımak için ellerinde ki sopalarla yönlendirme yaptıkları bir sıra da bir ineğe vuruyorlar ve tam o sıra da ineğin yavrusu da arkadan bu olaya daha fazla dayanamıyor ve bakın nasıl bir intikam alıyor

Sen misin lan benim anneme el kaldıran dedi ve çiftesini salladı.

Adam buzağıdan yediği çifte ile yere serilirken neye uğradığını şaşırdı. Tabi bu olayla birlikte annesine vurduğu için mi, yoksa adam ona da sopa ile vuracak diye mi? orası bilinmez

buzağının intikamı annesine vurdu intikam çifte atan buzağı yavru ineğin intikamı