İletişim özgürlüğü ( Haberleşme Hürriyeti ) ile ilgili anayasal haklarımız
Anayasamızın 2. maddesine göre İletişim özgürlüğü ( Haberleşme Hürriyeti ) ile ilgili anayasal haklarımız nelerdir? işte kanunlarda geçerli olan iletişim özgürlüğü ile ilgili haklarımız. Haberleşme hürriyeti, Düşünce ve Kanaat özgürlüğü, Düşünceyi yayma özgürlüğü,Basın özgürlüğü, Düzeltme ve cevap hakkı (tekzip,yalanlama),Doğru bilgi alma hakkı ve Kitle iletişim özgürlüğü gibi konuları ele alacağız.

İletişim ve Haberleşme haklarımız

Öncelikle iletişim ve haberleşme özgürlüğümüzü ifade eden 22. madde anayasada mevcuttur. Bu maddeye göre:  Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.

Kısaca iletişim özgürlüğü ve haberleşme özgürlüğü

  • Haberleşme hürriyeti: Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir
  • Düşünce ve Kanaat özgürlüğü: İsteyen herkes düşüncelerini serbestçe açıklayabilir
  • Düşünceyi yayma özgürlüğü: Herkes düşünce ve kanaatini söz yazı resim, veya başka yollarla açıklama ve yayma hakkına sahiptir.Bu halkın güvenliği devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü açısından sınırlandırılabilir
  • Basın özgürlüğü: Basın hürdür ve sansür edilemez.Basım evi kurmak için izin almaya gerek yoktur.Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayarak tedbirler alır
  • Düzeltme ve cevap hakkı (tekzip,yalanlama): Kişilerin hassasiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili yalan haber yapılması durumunda bundan zarar görenlerin düzeltme isteme hakkı vardır .Düzeltme işlemine tekzip te denir(yalanlama)
  • Doğru bilgi alma hakkı : Herkes doğru bilgi edinme hakkı ve haber alma özgürce düşünme iletişim kurma hakkına sahiptir
  • Kitle iletişim özgürlüğü: En vazgeçilmez özgürlüklerimizdendir.Kitle iletişim araçları vasıtsıyla haber ve bilgi ediniriz bunuda en iyi şekilde kitle iletişim özgürlüğüyle yaparız.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook Yorumları